Türk bayrağı Kamu kurumları Türk bayrağı Kamu kurumları Türk bayrağı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli göklerde kalmaktadır. Türk bayrağı Üniformalar Askeri üniformalarda bayrak ya sağ omuzda ya da üniformanın önünde yama şeklinde bulunur. Aynı şekilde kasklarda da önde veya arkada Türk bayrağı bulunmaktadır. Türk bayrağı Sosyal hayatta kullanımı Millî […]

Türk bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 numaralı “Türk Bayrağı Tüzüğü” kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları belirlenmiştir. Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa […]